Seminar za vodje organizacijskih enot

Izhodišče

Vodje organizacijskih enot v okviru modela Kultura usklajenih odnosov gredo skozi osnovno usposabljanje – izobraževalni program, ki traja 2 leti. Ta program jih vodi v razmišljanje o sebi kot vodji in poudarkih pri vodenju, ki so pomembni za grajenje večje avtonomnosti timov.

Grajenje avtonomije in razvoja delovnih timov je včasih bolj, včasih manj uspešno in je odvisno od več dejavnikov: načina vodenja, okvirnih pogojev, razumevanje in podpore direktorja, zaposlenih, ki sestavljajo posamezni delovni tim…

Dvodnevni seminar je naravnan praktično – predavatelja sta direktorja domov, kjer so uspešno vpeljali avtonomne delovne time in imajo z njimi že večletne izkušnje. Predstavila bosta praktično izkušnjo vzpostavitve avtonomnih delovnih timov, postavitve okvirnih pogojev timov in njihovega vodenja.

Vsebina

 1. Razvoj ADT. Občutek pomembnosti je temeljna človeška potreba in je ključnega pomena za motivacijo, izpolnitev in dobro počutje. Omogočanje smiselnega dela je tisto, kar vsak član tima potrebuje. Z razvojem majhnih avtonomnih delovnih timov intenziteta odnosov med člani tima postane živahnejša. Tovrstna intenzivnost lahko tim vodi v naslednje faze razvoja, lahko pa ga ovira ali celo popolnoma blokira.Zaradi spreminjajočih se načinov dela, negotovosti in povečanega zavedanja različnosti tima je omogočanje izkušnje moči tima nujna.V predavanju bomo govorili o vsebinah:
 • Kako lahko vodja ustvarja kulturo pomembnosti vsakega člana tima pri delu.
 • Kaj narediti, ko se zdi, da je tim prišel do točke, ko več ne raste, ampak nazaduje.
 • Kako doseči, da se ljudje počutijo opaženi, potrjeni in potrebni.
 • Kako izboljšati svojo sposobnost oblikovanja in delegiranja nalog, da bodo ljudje jasno videli, kako pomemben je njihov prispevek.
 • Iskanje rešitev za obvladovanje najbolj pogostih izzivov, s katerimi se soočajo sodobni timi, zlasti ob pojavu timske nedoslednosti, sebičnosti, pritoževanja, samozadostnosti in neodgovornosti.
 1. Okviri delovanja ADT in načrtno delo z ADT za večjo avtonomijo. Predstavljen bo konkretni primer:
 • Pomen postavljanja in vodenja s cilji za večjo avtonomijo timov.
 • Kako vodstvo podpira vodjo organizacijskih enot.
 • Izkušnje pri vzpostavitvi ADT – vloga in naloge vodje organizacijskih enot.
 • Okviri delovanja VOE in ADT.
 • Povezanost članov ADT – temeljni gradniki vsakega tima.

Predavatelja

 • Tomaž Lenart
 • Vesna Vodišek Razboršek

Časovni obseg

2 dni, 13 pedagoških ur

Termin in kraj

 1. – 25. oktober 2023, lokacija bo znana naknadno

Seminar je namenjen

Vodjem organizacijskih enot, ki v okviru modela Kultura usklajenih odnosov vodijo dva do štiri avtonom-ne delovne time.

Verifikacija programa

Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.