Znanja s področja dela z osebami z demenco: 3. modul izobraževalnega programa za gospodinje/oskrbovalke/ varuhinje v socialno varstvenih ustanovah

Izhodišča

Naloge gospodinje/oskrbovalke/varuhinje (v nadaljevanju gospodinja) v gospodinjskih skupinah so specifične. Narava njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena v »oblikovanje okolja (miljeja)«.

Delo z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Znanje, kako ravnati in komunicirati z osebami z demenco, da posamezniku znanje in moč, da je kos tej težki nalogi.

Cilj

Osnovi cilj programa je pridobitev znanj in veščin s področja dela z osebami z demenco v vseh štirih stadijih.

Ciljne skupine

Program je namenjen delavcem, ki se želijo usposobiti za delo in vodenje v gospodinjskih skupinah domov za starejše in v bivalnih enotah (skupinah) posebnih socialnih zavodov, socialno varstvenih zavodov za usposabljanje in varstveno delovnih centrov in vsem, ki želijo pridobiti znanja s področja dela z osebami z demenco.

Število udeležencev

20 – 30

Vsebina

 • Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi
 • Temeljni odnos
 • Stadiji in tehnike dela z osebami z demenco
 • Druge metode dela z osebami z demenco
 • Bazalna stimulacija

Časovni obseg programa

Modul obsega 52 pedagoških ur (PU) oz. 4 dvodnevne izobraževalne seminarje.

Obveznosti udeležencev

 • Aktivno sodelovanje v programu – pri delu v skupinah in delavnicah.
 • Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu oz. na modulu.
 • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

Predavateljice

 • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. ter., učiteljica inovativne validacije
 • Katijana Harašič, dipl. med. sestra, kvalificirana izobraževalka za izvajanje integrativne validacije in bazalne stimulacije
 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Katja Kučer, dipl. del. ter., učiteljica inovativne validacije
 • Beti Prtenjak, univ. soc. del., učiteljica inovativne validacije
 • Olga Sočič, viš. del. ter., učiteljica inovativne validacije
 • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

Termini in kraji seminarjev

 • 1. termin: 9. – 10. junij 2022, Hotel Re-Aktiv Zreče
 • 2. termin: 12. – 13. september 2022, Hotel Paka Velenje
 • 3. termin: 13. – 14. oktober 2022, lokacija bo znana naknadno
 • 4. termin: 12. – 13. december 2022, Hotel Astoria, Bled

Verifikacija programa

Program je točkovan pri Socialni zbornici Slovenije.