Vsebine programa so bile podane na način, da smo jih razumeli tudi tisti, ki nismo imeli s posameznega področja nobenega predznanja.

Predavatelji so nam podajali vsebine zanimivo in strokovno. Všeč nama je bilo tudi, da so bili termini vsak mesec po nekaj dni, ker smo tako lažje organizirali službo in  družinske obveznosti. Pogrešali smo več usposabljanja v domovih z gospodinjskimi skupinami. Zdi se nama, da z delom v gospodinjski skupini daje pravi preskus, kaj si se naučil na predavanjih.

Z izobraževanjem sva pridobili dovolj znanja, da lahko sedaj poskusno vodiva gospodinjsko skupino v Domu Tisje.

Mateja Trelec in Renata Verbajs
Dom Tisje