Izobraževalni program za delovne inštruktorje in varuhe

Izhodišča

Na nas se je obrnilo nekaj zainteresiranih posameznikov iz Varstveno delovnih centrov (VDC) z željo, da bi pripravili sklop izobraževanj za varuhe in delovne inštruktorje. Minilo je že nekaj let, odkar je zadnja generacija delovnih inštruktorjev zaključila izobraževanje, v našem okolju pa se dogajajo izjemno hitre spremembe, ki narekujejo tudi drugačno delo in nove pristope v VDC-jih.

Cilj

Spodbuditi želimo spremembe, opolnomočiti zaposlene, sprožiti avtonomno delovanje in medsebojno sodelovanje. 

Ciljne skupine

Delovni inštruktorji in varuhi v VDC, CUDV, PSZ, …

Vsebina

  • Zakonitosti uvajanja sprememb in samocoaching kot temeljna metoda
  • Izdelava in predstavitev vzorca akcijskega načrta osebnega in profesionalnega razvoja
  • Odnosna naravnanost – odnos, uporabnik v ospredju, referenčne osebe – predstavitev pomena, vloge, naloge,…
  • Delovni inštruktor/varuh kot coach
  • Osebna nega in higiena – teorija in vaje
  • Prva pomoč
  • Kinestetika – pravilno premeščanje, posedanje,… teorija in vaje
  • Spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti

Delo bo temeljilo na kombinaciji predavanj in modificirani GROW metodi coachinga  (Goal – cilj, Reality – stanje, Option – možnosti, Way forward – pot naprej), pri čemer bomo zamenjali R in G in torej najprej ugotavljali stanje (R) in si na podlagi tega postavili konkretne cilje (G) .

Uporabo tega model bi lahko prevedli tudi v »Ready, GO Work« ali po naše: »Pripravljeni, gremo delat.« Konkretno to pomeni, da bodo udeleženci s coachingom spodbujeni, da bodo ob pridobivanju teoretičnih znanj, le-te tudi praktično preizkušali pri vsakodnevnem delu.

Obveznosti udeležencev

Udeleženci morajo redno obiskovati program – nujna je vsaj 80 % prisotnost. Če ustanova ne poskrbi za nadomestnega udeleženca v primeru odsotnosti, plača kotizacijo v višini 80 % od celote.

Udeleženci izdelajo zaključno nalogo po metodi RGOW.

Izvajalci

Skozi celotno izobraževanje bo prisoten Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., ICF coach, izobraževalec za E-Qalin, zunanji presojevalec za E-Qalin, … s 13 letnimi izkušnjami iz šolstva, 7 letnimi izkušnjami iz VDC-ja, 6 mesečnim delom v bivalni enoti VDC-ja, …

Uvodni govorniki:
Peter Svetina
Zdenka Leban
Jože Primožič

Predavatelji:
Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.
Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
Ljudmila Par, dipl. med. sestra