Asertivno komuniciranje

Izhodišča

V praksi velja pravilo, da je v pogovoru uspešen tisti, ki upošteva tri najpomembnejša pravila dobrega dialoga.

Prvo zahteva, da se naučimo poslušati, upoštevati in spoštovati druge ter si prizadevamo, da drugi poslušajo, upoštevajo in spoštujejo nas. Drugo določa, da je treba prepoznati svoje in sogovornikove odzive, ki odločilno vplivajo na potek pogovora ter se zavedati, kateri odzivi so primerni in katere bo treba opustiti. Tretje pa uči, kako priti do skupnega cilja.

Poti so različne; najučinkovitejša in najprimernejša bo pot asertivnega komuniciranja, s katero dosežemo trdno sodelovanje in uspešno rešujemo morebitne konflikte. Predvsem pa si pomagamo do svoje notranje trdnosti in suverenih oz. odločnih odzivov.

Kaj pa takrat, ko se naši interesi ne ujemajo ali celo izključujejo, morda tudi o skupnih ciljih razmišljamo drugače? V takih trenutkih bi bilo treba upoštevati temeljno pravilo reševanja konfliktnih situacij:

Ločimo problem od ljudi, bodimo trdi s problemom in mehki z ljudmi. Ne rešujmo problemov tako, da napadamo ljudi. Skupaj z ljudmi »napadimo« problem.

Če pa bomo upoštevali še naslednje pravilo:

»Ne iščimo krivcev v preteklosti, iščimo rešitev za prihodnost«,

nam bo šlo veliko lažje.

Seveda pa se bo treba uspešno odzvati tudi na nastali stres, ki ga konfliktne situacije še povečajo. Kaj pa je stres, kako se z njim spopasti in se naučiti zmanjševati njegove negativne učinke? Predvsem je pomembno, da se zavedamo, kakšne posledice stres prinaša, če ga ne zmanjšujemo – posledice so lahko vidne pri posameznikih, v medosebnih odnosih, sodelovanju … Zato je pomembno, da razvijemo temeljna znanja, veščine oz. tehnike, s katerimi bodo oblikovali drugačen odnos do sebe, drugih in do svoje okolice.

Vsebina

KAKO KOMUNICIRAMO V VSAKDANJIH SITUACIJAH

Spoznali boste, kako se najpogosteje odzovete v vsakdanjih situacijah:

 • kako se torej najpogosteje pogovarjate; kaj je zaželeno in kaj bi bilo treba opustiti
 • kaj pomeni obrambno ali intuitivno vedenje
 • zakaj izbiramo agresivno (strategija boja), pasivno (strategija bega) in pasivno – agresivno vedenje (manipulacija in dvojna sporočila)
 • kako opustiti agresivno, pasivno in pasivno-agresivno vedenje in razviti asertivno

KAJ JE ASERTIVNO VEDENJE

Spoznali boste, kaj je neobrambno ali načelno komuniciranje, s katerim gradimo odnose in izboljšamo sodelovanje:

 • kaj je asertivno vedenje oz. komuniciranje
 • kaj lahko v pogovorih dosežemo, če upoštevamo: jaz sem v redu, ti si v redu
 • temelji asertivnosti: spoštovanje, sprejemanje odgovornosti, povezanost, samoiniciativnost

KAKO SE ASERTIVNO ODZVATI, DA BODO DRUGI RAZUMELI NAS IN KAKO, DA BOMO MI RAZUMELI DRUGE

Naučili se boste, kako opisati svoje notranje stanje, kadar je to potrebno – izhajati je treba »iz sebe«:

 • kako povedati, da nas nekaj moti, nam ni všeč, da imamo pomisleke …
 • kako pojasniti svoje želje oz. cilje brez konfliktov
 • kako izraziti oziroma obvladati svoja čustva
 • kako se odzvati na besedne napade, očitke, žalitve ali grožnje
 • namesto »slediti zahtevam« in »podrejeno ubogati« razviti samostojnost in sprejemati odgovornost

Naučili se boste, kako preveriti, kaj se dogaja v sogovorniku – kaj njegov odziv govori o njem in kako se na to odzvati:

 • kaj storiti, če se spremenijo čustva sogovornika, njegovo vedenje pa postane moteče
 • kako umiriti sogovornika, da se začnemo lahko pogovarjati
 • upoštevajmo tri temeljne pristope: raziskati, preveriti, potrditi

STEBRI ASERTIVNOSTI

Preverili boste, kako asertivno komuniciranje povezati z vsakdanjimi situacijami:

 • kako reči NE
 • kako povedati kritiko
 • kako sprejeti kritiko (še posebej takrat, kadar ni upravičena)
 • kako povedati neprijetno novico
 • odličnost komuniciranja je opisovanje iz treh zaznavnih položajev; za to pa potrebujemo pet komunikacijskih orodij

REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ

Naučili se boste harvardske metode reševanja konfliktnih situacij, ki vam bo pomagala, da boste lahko konstruktivno poiskali skupno rešitev:

 • kaj je problemsko in kaj želeno stanje
 • kako sogovornike usmerjamo iz problemskega v želeno stanje
 • kakšna je časovna naravnanost reševanja konfliktnih situacij
 • vsak pogovor združuje tri temeljne pogovore: pogovor »kaj se je zgodilo«, pogovor o čustvih, pogovor o identiteti
 • kako jih ločimo in k vsakemu učinkovito pristopimo
 • kako raziskujemo resnico, namen in krivdo; najpogostejše napake
 • kakšna je razlika med namenom, vedenjem in vplivom

KDO SEM IN KAJ ME V ODNOSIH IN KOMUNICIRANJU DOLOČA

Spoznali boste načine, kako prepoznati svoja omejujoča prepričanja in njihov vpliv na vaše misli in čustva ter vaše vedenje. Prav tako boste spoznali svoje notranje programe, ki vas ovirajo, da bi zaživeli, kot si želite:

 • kakšna so naša temeljna prepričanja o sebi, drugih in svetu
 • kako ta prepričanja oblikujejo naš življenjski scenarij ali skriptni sistem; kaj pomeni, da živimo po že vnaprej napisanem scenariju, ki ga imamo oz. nezavedno nosimo v sebi
 • kako prepričanja vplivajo na naše mišljenje in naša čustva
 • kako so čustva povezana s telesnimi občutki in našim vedenjem
 • smo tudi sami ujeti v svojem izkrivljenem mišljenju (poznamo 12 izkrivljenih mišljenj), zaradi katerih si sami ustvarjamo probleme
 • kaj pomeni model jaza v odnosu – se zavedamo sebe in vemo, kdo smo in kaj želimo
 • kaj so prepovedati in kaj kontra-prepovedi (gonila), ki nas v življenju zelo ovirajo in preprečujejo, da bi razvili dobre medosebne odnose in sodelovanje z ljudmi

KAKO USPEŠNO OBVLADATI STRESNE SITUACIJE

Naučili se boste pristopov, kako v stresnih situacijah ostati miren in izbrati primeren odziv:

 • čuječnost (mindfulness) – temelj za povečanje notranje zbranosti in osredotočenosti na sedanji trenutek – kako se naučiti živeti v sedanjosti in se ne zatekati v neprijetne izkušnje preteklosti ter s strahom pričakovati izid prihodnosti
 • kako torej sprejeti oz. premagovati stres in začeti suvereno komunicirati in sodelovati
 • kako nam pri tem pomaga polivagalna teorija, ki ponudi možnosti za regulacijo avtonomnega živčnega sistema
 • zakaj so polivagalna teorija, čuječnost in samo-sočutje temelji, da ohranjamo kontakt s sabo in drugimi ter tako izboljšujemo medosebne odnose in sodelovanje; predvsem pa poskrbimo zase in za svoje zdravje

Metode dela

Učna delavnica – predavanje, vaje, diskusija, individualno delo, delo v dvojicah in manjših skupinah.

Časovni obseg

2 dvodnevna seminarja, vsak obsega 13 pedagoških ur.

Izvajalka

Tatjana Zidar Gale, univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach, certificirana integrativna relacijska psihoterapevtka, učiteljica čuječnosti

Termina in kraja

1. termin: 11. in 12. maj 2021, Hotel Convent, Ankaran
2. termin: 8. in 9. junij 2021, Hotel Astoria, Bled

Verifikacija programa

Program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.