Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

Izhodišča

Validacijska skupina je izjemno učinkovito, potrebno in primerno sredstvo pri zadovoljevanju potreb oseb z demenco, pa tudi starostnikov z drugimi duševnimi motnjami kot so depresije, anksiozne motnje ipd. S to obliko dela namreč zelo učinkovito zadovoljujemo potrebe po socialnih kontaktih, aktivaciji in dokazano vplivamo na ohranjanje dela biografije stanovalcev ter večanje samozavesti in samopodobe. Vse to pomembno vpliva na zadovoljstvo (posredno tudi na zdravje) stanovalcev.

Sodelavci ob tej obliki dela razširijo svoj razpon psihosocialnega delovanja, deležni so večjega zadovoljstva s svojim delom in pripomorejo k prevenciji izgorevanja.

Ciljne skupine

  • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Svojci oseb z demenco.

Namen

Predstaviti organizacijo in delovanje validacijske skupine.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

  • Teoretične osnove in pravila/principi, ki so pomembni pri delu v taki skupini: priprava skupine in potrebni pogoji za sestavo validacijske skupine, indikacije in kontraindikacije za vključevanje starostnikov v skupino, vzpostavljanje skupine, cilje ter sestavo, organizacijo in potek dela v skupini, možne neobičajne situacije in zaplete pred in med skupinskim srečanjem, možnost za dokumentiranje in evalvacijo skozi daljše delovanje skupine.
  • Preko praktičnih primerov se slušatelji seznanijo s primeri biografij stanovalcev po katerih določajo primernost vlog za udeležence v skupini. S sodelovanjem v praktični izvedbi izkustvene skupine pa vadijo delovanje v skupini in opazovanje svojih in odzivov drugih udeležencev.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.