NOVO Samozavedanje in delo na sebi kot predpogoj za kakovostne odnose

Izhodišča

Kakovost naših odnosov je odvisna od naše sposobnosti vstopanja v odnose in njihovega vzdrževanja. Kaj je v našem nahrbtniku, ki ga nosimo s sabo od otroštva? Se zavedamo tako svojih močnih plati, kot tudi svojih šibkosti? Si jih priznamo? Razmišljamo kdaj o tem? Z večjim razumevanjem sebe in svojih odzivov bomo lahko svoje odnose bolj kvalitetno oblikovali.

Vsebina

  • Kdo sem jaz kot delavec/zaposleni – kako dobro se poznam?
  • Pomen sočutja do sebe in drugih v medsebojnih odnosih
  • Tehnike sproščanja in pomen dihanja

Ciljna skupina

Vsi zaposleni

Število udeležencev

20

Izvajalka

Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

Časovni obseg

6 pedagoških ur

Termin in kraj

V ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.