Pomoč zaposlenim in timom v in po kriznem obdobju

Izhodišča

Ker je trenutna epidemija čas, ko zaposleni stopijo skupaj le na način, da so narazen, se kolektivna povezanost glede na stisko in krizno situacijo lahko povečuje ali zmanjšuje. Med posamezniki prihaja do nesporazumov in konfliktov, za katere trenutno ni časa in prostora, da se ubesedijo in razrešijo.

Z delavnico bodo zaposleni s strani delodajalca dobili sporočilo, da vam je še kako mar in pomembno za njihovo duševno ravnovesje, medsebojno razumevanje in dobre odnose znotraj timov. Hkrati boste na ta način poskrbeli za manjšo izgorelost in bolniško odsotnost ter absentizem ali celo zmanjšali število podanih odpovedi delovnih razmerij, saj bodo že tako nizko plačani delavci na področju nege in oskrbe morda zaposlitve iskali drugje. Pomanjkanje (primernih) kadrov je bilo že pred izbruhom epidemije v  socialno varstvenih ustanovah vsem dobro poznano.

Vsebina

Zaposleni znotraj timov potrebujejo varen prostor in čas, da drug drugemu povedo, kaj v času epidemije korona virusa doživljajo, kako se počutijo v timu, kaj jim koristi in kaj ne, drug drugega pohvalijo, se zahvalijo in tudi »objamejo« ter proslavijo obdobje, ki ga zmorejo in bodo premagali skupaj.

Programska oblika

Vodena interaktivna delavnica v obliki strukturiranega IMAGO pogovora – komunologa, v okviru katere sodelavci (do 15 oseb oz. člani posameznega tima) slišijo drug drugega ter preko aktivnega poslušanja in zrcaljenja delijo svoje razmišljanje, pri čemer je vsakemu namenjen enak časovni interval.

Delavnica je namenjena

Timom v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodov, zavodih za usposabljanje, delo in varstvo ter bivalnih enotah varstveno delovnih centrov.

Trajanje delavnice

90 min
priporočamo kontinuirano izvedbo delavnic 1x/mesec na posamezni tim

Način izvedbe

V kolikor želite izvesti delavnico za več timov, se izvaja za vsak tim ločeno, najbolje v istem dnevu.

V času trajanja preventivnih ukrepov glede virusa COVID-19 se delavnica izvaja on-line. Vsak udeleženec se vključi preko svoje naprave (to je lahko telefon ali računalnik) iz službe ali od doma. Pomembno je le, da imajo dobro internetno povezavo, delujoče zvočnike oz. slušalke in možnost uporabe kamere. Dobili bodo vsa navodila in potrebno pomoč na daljavo v primeru težav.

Ko bo možno, bomo delavnico izvajali v ustanovi.

 

 

Izvajalka

Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., specializantka integrativne psihoterapije in IMAGO facilitator