Organizacija dela v skupini z osebami z demenco

Izhodišča

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco (osebe z demenco, njihovi svojci, delavci ustanove in drugi strokovnjaki, ki so pomembni v socialni mreži osebe z demenco). Zadovoljevanje potreb vseh vpletenih pa omogoča ustvarjanje ugodnega miljeja, ki je sestavni del koncepta.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Predstaviti pomen nekaterih bistvenih elementov v organizaciji dela na oddelku in ustvariti pogoje za razmišljanja o ukrepih za odvzemanje osebne svobode, dati poudarek na skupnem sodelovanju sodelavcev pri doseganju ciljev ter usmeriti razmišljanja o sodelovanju s svojci.

Število udeležencev

Do 30

Vsebina

V predavanju bodo opredeljena temeljna načela oskrbovalno negovalnega okolja (načelo normalnosti, načelo osebne nedotakljivosti, načelo svobodnega odločanja …), ki so ključnega pomena v izpeljavi strukturiranega
dneva za osebo z demenco:

  • Pomen zagotavljanja varnosti, občutka organiziranosti in dejavnosti.
  • Zagotavljanje spoštovanja skozi temeljni odnos, pozitivno naravnano ozračje s prilagojenim ravnanjem ter ustvarjanjem možnosti za aktivno participacijo in vzpodbujanje samostojnosti osebe z demenco.
  • Pravice oseb z demenco in etična načela, tudi v zvezi z uporabo sredstev za odvzem prostosti.
  • Svojci so pomemben povezovalni element pri delu z osebami z demenco, sprejemati jih moramo kot naše partnerje in del tima.

 

Časovni obseg

7 pedagoških ur.