Ogrodje razvoja samoorganizacije timov

Izhodišča

Izobraževalni program »Ogrodje razvoja samoorganizacije timov« smo oblikovali zaradi potrebe v ustanovah, kjer vpeljujejo model Kulture usklajenih odnosov. Izkazalo se je, da je vzpostavljanje avtonomije in samoorganizacije timov zelo zahtevna naloga.

Ta program v odgovor na to ponuja konkretno ogrodje, ki spodbuja razvoj samoorganizacije in avtonomije delovnih timov.

Cilj

Ponuditi timom in vodjem ogrodje, ki spodbuja razvoj samoorganizacije timov.

Vsebina

 • Kaj je avtonomni delovni tim
 • Vloge in naloge članov avtonomnega delovnega tima
 • Vloge in naloge usklajevalca
 • Specifična znanja in orodja usklajevalca za opravljanje njegove vloge
 • Predstavitev ogrodja za razvoj samoorganizacije in avtonomije delovnih timov
 • Vrednote avtonomnega delovnega tima
 • Različni tipi sestankov
 • Moderiranje različnih tipov sestankov
 • Vizualizacija dela
 • Dajanje feed-backa med člani avtonomnega delovnega tima

Ciljna skupina

Predstavniki delovnih timov, avtonomnih delovnih timov in njihovi neposredni vodje (v Kulturi usklajenih odnosov so to vodje organizacijskih enot).

Število udeležencev

Do 15 oseb.

Izvajalki

 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.

Časovni obseg

4 srečanja po 4 pedagoške ure

Termin in kraj

Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.