Oblikovanje vizije in poslanstva /delavnica/

Cilj

Ustvariti oz. pregledati in preoblikovati obstoječo vizijo in poslanstvo.

Vsebina

  • Kaj je poslanstvo, kaj vizija in kako ju definirati
  • Oblikovanje vizije
  • Oblikovanje poslanstva

Ciljna skupina

Širši vodstveni tim in ključni zaposleni. Prisotni naj bodo posamezniki, ki so naklonjeni razvoju organizacije, so pripravljeni prispevati, znajo izzvati razmišljanje in prinesejo drugačno perspektivo.

 

Izvajalci

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

Časovni obseg

7 pedagoških ur

7 pedagoških ur

 

Število udeležencev

Do 25

Izhodišča

Vizija in poslanstvo sta glavna kažipota organizacije. Poslanstvo opredeljuje namen obstoja organizacije, vizija pa je predstava o prihodnosti organizacije (za kaj si organizacija prizadeva in kaj želi doseči). Vizija je vodilo pri ustvarjanje načrtov, postavljanju ciljev ter sprejemanju odločitev. Organizaciji in timom pomaga ohraniti osredotočenost.

Ustvarjanje poslanstva in vizije mora biti proces sodelovanja, ki vključuje več ljudi, v idealnem primeru različne vloge v organizaciji.

Termin in kraj

Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.