Oblikovanje organizacijskih vrednot /delavnica/

Izhodišča

Organizacijske vrednote usmerjajo razmišljanje in delovanje organizacije. Čeprav so vrednote oblikovane in zapisane, še ne pomeni, da so to temeljne vrednote, ki jih organizacija živi. Zapisane in živete vrednote se pogosto razlikujejo. Živete vrednote odsevajo organizacijsko kulturo. Pogosto je tudi, da zaposleni definiranih vrednot ne razumejo.   

Da bi bila ustanova uspešna, morajo biti vrednote, na katerih je zgrajena, primerne času, kraju in okolju, v katerem organizacija deluje.

Cilj

Ustvariti oz. preoblikovati obstoječe vrednote, ustvariti njihovo razumevanje in razmisliti o načinih njihove integracije v vsakodnevno življenje ustanove.

Vsebina

  • Smisel organizacijskih vrednot,
  • Kakšne so dobre vrednote,
  • Oblikovanje vrednot,
  • Izvedljivost vrednot,
  • Kako vrednote integrirati v življenje organizacije.

Ciljna skupina

Širši vodstveni tim in ključni zaposleni Idealno bi bilo, da so prisotni ljudje, ki so naklonjeni razvoju   organizacije, so pripravljeni prispevati, bodo izzvali razmišljanje in bodo prinesli drugačno perspektivo.

Izvajalci

  • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

Časovni obseg

7 pedagoških ur

Število udeležencev

Do 25

Termin in kraj

Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.