NOVO Izziv demence pri osebah z motnjami v duševnem razvoju

Izhodišča

Staranje populacije z motnjami v duševnem razvoju je nov pojav, ki se v zadnjih letih povečuje in bo v prihodnje vedno bolj izrazit. Z naraščajočo dolgoživostjo splošne populacije se povečuje tudi dolgoživost oseb z motnjami v duševnem razvoju. Tudi v tej populaciji se pojavlja demenca, ki pa jo je pogosto težje prepoznati kot pri splošni populaciji.

Zlasti v začetnem obdobju se mnogi socialni odnosi posameznika z neposrednim okoljem porušijo, zato je pomembno, da dobro poznamo spremembe, ki jih demenca povzroča/prinaša.

Ciljne skupina

Vsi, ki delajo s starejšimi osebami z motnjami v duševnem razvoju.

Namen

Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

Vsebina

  • Starost in starostne spremembe.
  • Pomen zgodnjega odkrivanja in prepoznavanja demenc.
  • Kaj so demence in spremembe, ki se pojavljajo v različnih obdobjih bolezni (spremembe spoznavnih sposobnosti, čustvenega doživljanja, telesne spremembe in spremembe vedenja).
  • Različni vzroki za vedenjske, čustvene in telesne spremembe pri osebi z demenco in možnosti za pozitivno delovanje.
  • Zapleti in posledice demence.
  • Oblike nemedikamentoznega zdravljenja in delovanja.

Izvajalka

Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, učiteljica inovativne validacije

Število udeležencev

25

Časovni obseg

6 pedagoških ur

Termin in kraj

Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi.