NOVO Dobri odnosi kot pogoj za učinkovito delovanje ustanove

Izhodišča

Zaposleni, ki s svojimi sodelavci in nadrejenimi oblikujejo zadovoljujoče odnose, doživljajo svoje delo kot bolj smiselno. Raziskave kažejo, da so ljudje, ki se na delovnem mestu dobro počutijo, bolj ustvarjalni, bolj pripadni, bolj produktivni in zagotavljajo višje zadovoljstvo strank. Nasprotno pa so slabi odnosi na delovnem mestu vir stresa pri zaposlenih.

Vsebina

Sprememba prepričanj, ki omejujejo uspešnost delovanja v timu in razvoj
Iščemo pri vsakodnevnem delu in pri sodelavcih pozitivno ali se osredotočamo predvsem na negativno? Oboje, tako iskanje pozitivnega kot negativnega sta samouresničujoči prerokbi, saj oseba v okviru svojih prepričanj zaznava svet okoli sebe in skladno s tem deluje.
Kako smo naravnani, ko naletimo na problem? Vidimo problem kot priložnost ali oviro? Kako razmišljati, osredotočeno na rešitve?
Kako dojemamo in ravnamo s konflikti? Zmoremo uravnotežiti poglede nasprotujočih polov s priznavanjem različnosti? Katera prepričanja ali pretekle strategije so nam v oviro pri uspešnem reševanju konfliktov?

Dajanje feed-backa med zaposlenimi
Pri grajenju pozitivnih odnosov je pomembno prepoznavanje pozitivnih prispevkov sodelavcev in izražanje hvaležnost. Hvaležni ljudje se počutijo bolje v sebi in svetu, v katerem so; čutijo večjo podporo drugih in dajejo več podpore. Hvaležnost se začne z opazovanjem. Preprost ‘hvala za …’ ima lahko spiralo pozitivnih posledic za spodbujanje občutka povezanosti in dobrih odnosov. Ravno tako je pomembno znati drug drugemu povedati, kadar njegova/njena vedenja na nas vplivajo negativno. Znati povedati na način, ki drugega ne postavi v obrambno držo in mu s tem omogoči videti svoje slepe pege, razmisliti o slišanem in se odločiti koliko sprejeti in kaj narediti s prejeto informacijo.
V praktični delavnici se bodo udeleženci naučili pravil konstruktivnega feed-backa, kako ga podati in kako sprejeti.

Kako lahko prispevam k gradnji dobre klime v ustanovi
Pozitivni odnosi so prežeti s pozitivnimi občutki do sebe in drugih.

  • Kako polepšati dan kolegom ali stanovalcu/uporabniku s spremembo vsakodnevnih interakcij v prijetnejšo izkušnjo?
  • Kako vnesti igrivost v vsakodnevne delovne odnose? Le-ta lahko postavi težave v drugačno perspektivo, poveča ustvarjalnost in rezilientnost (odpornost). Skupni smeh sprošča oksitocin v telesu, ta pa vpliva na povezovanje, sproščenost in zaupanje.
  • Koliko in kako praznujemo dosežke na delovnem mestu? Priznanje in praznovanje timskih uspehov povezuje ljudi, deli dobre občutke ob dosežkih in krepi pričakovanja za prihodnost.
  • Kakšna je prava mera bližine v delovnih odnosih? Je možno imeti tesnejši, odprt in zaupljiv odnos v delovnem okolju, obenem pa ohraniti mejo zasebnosti?

Ciljna skupina

Vsi zaposleni

Število udeležencev

Do 20 oseb

Izvajalki

  • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije
  • Mag. Vesna Vodišek Razboršek, Praktik NLP, Mojster NLP, Coach NLP in Praktik hipnoze (mednarodna certificirana licenca The Society of Neuro – Linguistic Programming)

Časovni obseg

3 srečanja po 4 pedagoške ure

Termini in kraj

Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.