Kinestetika v negi

Izhodišča

Izobraževanje o kinestetiki v negi je namenjeno osebju na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe domov za starejše in drugih socialno varstvenih zavodov. Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji.

Poleg posredovanih teoretičnih osnov daje izobraževanje poudarek na samostojno in partnersko delo. Pri tem udeleženci spoznajo, kako lahko neko osebo podpirajo in spodbujajo pri kompleksnih procesih. Program seznani udeležence s šestimi koncepti kinestetike in kako starejše ali invalidne osebe v interakciji z ravnanji/podporami negovalnega osebja prepoznavajo svoje gibalne sposobnosti ter se naučijo z negovalcem usklajevati svoje gibe.

Ciljne skupine

Program je namenjen osebju na področju nege in oskrbe, delovnim terapevtom in fizioterapevtom.

Cilji

Cilj je pridobiti znanja s področja kinestetike v negi in na tej osnovi:

 • Spoznati pomen gibanja za bolno ali invalidno osebo.
 • Na osnovi vaj pridobiti izkušnjo o različnih posegih za izboljšanje in olajšanja gibanja negujoče osebe.
 • Se naučiti določene tehnike pri prelaganju in menjavi položaja nepomične osebe.
 • Pri negovalcu zmanjšati nastanek poklicno pogojenih poškodb in nezaželenih posledic fizičnih preobremenitev.

Število udeležencev

21

Vsebina

 • Interakcija in njene možnosti uporabe v praksi.
 • Funkcionalna anatomija; posredovanje osnov anatomije za gibalne procese in potek teže ter praktična uporaba koncepta na stolu in postelji.
 • Zasnova okolice; obravnava faktorjev, ki spodbujajo ali blokirajo gibanje.
 • Človekovo gibanje; ugotavljanje gibanja in gibalnih vzorcev, da lahko stanovalci sledijo svojim gibalnim procesom.

Časovni obseg

Program poteka v obliki tridnevnega izobraževalnega oz. izkustvenega seminarja. Časovno obsega 18 pedagoških ur, od tega je 4 pedagoških ur predavanj in 14 pedagoških ur praktičnega dela.

Izvajalke

 • Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
 • Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
 • Ljudmila Par, dipl. med. sestra

Termini in kraj

O terminih se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.