Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

Izhodišča

Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje.

Vseh naučenih prijemov negovalci ne izvajajo dnevno, zato sčasoma na nekatere pozabijo.  Prihajajo tudi novi stanovalci, pri katerih je nujno uporabiti nove/drugačne tehnike dela.

Vsebina

Obnovitveni seminar bo ponudil le praktična znanja, ponovitve tehnik premikanja in obračanja stanovalca, premeščanje na drugo posteljo ali transportni voziček. Udeleženci se bodo tudi seznanili s pripomočki za lažje delo in preizkusili njihovo uporabo.

Časovni obseg

Obnovitveni seminar izvajamo v časovnem obsegu 6 pedagoških ur.

Število udeležencev

21

Izvajalke

  • Karmen Pavrič-Konušek, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
  • Simona Križanec, višja med. sestra, prof. zdr. vzgoje
  • Ljudmila Par, dipl. med. sestra

Termin in kraj

O terminu se uskajujemo z ustanovo. Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi – zavodu oz. domu za starejše.