Kaj je demenca

Izhodišča

Splošno je znano, da bo vpliv demence zaradi hitrega širjenja njene pogostosti pomembno vplival na vso družbo. Zlasti v začetnem obdobju se mnogi socialni odnosi starostnika z njegovim okoljem porušijo, zato je pomembno, da dobro poznamo spremembe, ki jih demenca povzroča/prinaša.

Ciljne skupine

  • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
  • Svojci oseb z demenco.

Namen

Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

  • Pomen zgodnjega prepoznavanja in odkrivanja demenc.
  • Kaj so demence in spremembe, ki se pojavljajo v različnih obdobjih bolezni (spremembe spoznavnih sposobnosti, čustvenega doživljanja, telesne spremembe in spremembe vedenja).
  • Različni vzroki za vedenjske, čustvene in telesne spremembe pri osebi z demenco ter možnosti za pozitivno delovanje.
  • Zapleti in posledice demence.
  • Oblike nemedikamentoznega zdravljenja in delovanja.

Časovni obseg

2 – 4 pedagoške ure.