Inovativna validacija - splošne informacije

Izhodišča

Inovativna validacija, kot negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, predpostavlja, da je treba pri osebi z demenco izhajati iz njenega sveta, se vživeti v njen svet, jo spoštljivo spremljati in ji dati veljavo. Zato uporablja v svojem imenu iz novejše latinščine povzeto besedo »validatio« (iz »validere«), kar pomeni priznanje ali potrditev veljavnosti. Termin »validacija« je pri delu z osebami z demenco prva uporabila Naomi Feil.

Pridevnik »inovativna« pa označuje dinamičen in razvojno naravnan koncept dela z osebami z demenco, pomeni prilagodljivo ali fleksibilno uporabo različnih tehnik, iskanje rešitev za delo, ne samo v elementih medosebne interakcije, temveč tudi v širšem oskrbovalnem in bivalnem okolju. Pri svojem delu upošteva osnovne psihološke potrebe oseb z demenco in na te odgovarja z vsakokratno kreativno držo.

Inovativna validacija tako predstavlja širši teoretični in praktični okvir, znotraj katerega se osebi z demenco omogoča celovitejšo ter ustreznejšo oskrbo, prilagojeno konkretnemu trenutku, vsakokratni potrebi, stanju preostanka sposobnosti in specifični simptomatiki. Raznolikost ponudb je tako pomembna zaradi različnih osebnostnih lastnosti, stilov življenja, vrednot, interesov in nagnjenj oseb z demenco. Inovativna validacija je v nekem smislu odgovor na pravice oseb z demenco po človeka vrednem življenju, ki se jih v praksi marsikdaj premalo zavedamo.

Osnovni pojmi (ključne besede) inovativne validacije so:

 • temeljni odnos,
 • stadiji, tehnike in metode dela,
 • psihološke potrebe,
 • oskrbovalno/negovalno okolje,
 • upravljanje kakovosti.

Da bi zagotovili učinkovitejšo implementacijo koncepta v domovih za starejše, smo se odločili za usposabljanje petih strokovnih delavk, ki so končale splošni enoletni program za delo z osebami z demenco, dvoletni program o validaciji (po Naomi Feil) ter dvoletni program za predavateljice »inovativne validacije«.

Ponudba programov in predavanj s področja inovativne validacije

Ustanovam ponujamo dva celovita programa o delu z osebami z demenco po načelih inovativne validacije ter posamezna predavanja (predstavljeno v nadaljevanju).

Programi in predavanja, ki jih izvajamo, so:
Programa:

 • Inovativna validacija – daljši program
 • Inovativna validacija – krajši program

Predavanja:

 • Kaj je demenca
 • Demenca – psihosocialni vidik
 • Demenca – temeljni odnos
 • Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco
 • Validacijska skupina – skupinsko delo z osebami z demenco
 • Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

Programe izvajajo:

 • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Katja Kučer, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, učiteljica inovativne validacije
 • Olga Sočič, viš. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

Vse programe izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi/zavodu oz. domu. O terminih se uskajujemo s posamezno ustanovo.