Inovativna validacija - krajši program

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Posredovati temeljna teoretična znanja o odnosu do oseb z demenco ter znanja za razumevanje vedenja oseb z demenco in vzpodbuditi k razmišljanju o uporabnih tehnikah in postopkih terapevtskega delovanja.

Število udeležencev

15 – 25

Vsebina

Program bo predstavil :

  • Primerno obliko temeljnega odnosa, kot osnovno sredstvo za navezovanje kontaktov, ki nudi vsakodnevno zadovoljstvo in povezuje ljudi.
  • Stadije demence in pripadajoče tehnike, katerih osnovno razumevanje omogoča uporabo različnih terapevtskih ukrepov delovanja za preprečevanje razvoja demence v njene skrajne oblike.

 

Časovni obseg

6 terminov po 4 pedagoške ure = 24 pedagoških ur (PU). Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne, od ponedeljka do petka praviloma v času od 13.00 do 16.15, ob sobotah možno dopoldan (4 PU) ali cel dan (8 PU).

Izhodišča

Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda posamezniki ne morejo biti uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čimvečjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.