Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

Izhodišča

Mnoge osebe z demenco iz različnih razlogov sčasoma postajajo samotarji in pogosto sploh ne znajo več navezati kontakta z drugimi. Postopoma izgubljajo socialne veščine, mimika obraza postaja neizrazna, toga, besedni zaklad in možne teme pogovora slabijo, večata se strah in sram pred socialnimi kontakti.

Ljudje postajajo vedno bolj osamljeni, otopeli, žalostni in v njihovem življenju se za humor redko najde prostor.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Predstaviti organizacijo in delovanje skupine, vzpodbuditi k razmišljanju in iskanju načinov tkanja ugodnih, pozitivno naravnanih kontaktov v njihovem bivanjskem okolju, ki bodo razbremenjevali tako starostnike z različnimi duševnimi motnjami (depresije, anksiozne motnje …) kot kader, ki z njimi dela. Obremenitve pomembno vplivajo na zadovoljstvo (posredno tudi na zdravje) stanovalcev. Sodelavci pa ob tej obliki dela razširijo svoj razpon psihosocialnega delovanja, deležni so večjega zadovoljstva s svojim delom in pripomorejo k prevenciji izgorevanja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

V predavanju bodo podane teoretične osnove in pravila/principi, pomembni pri delu v taki skupini. Preko praktičnih primerov se slušatelji seznanijo s primeri gibalnih in socialnih iger in preko izkustvene skupine vadijo delovanje v skupini in opazovanje svojih in odzivov drugih udeležencev.

Časovni obseg

4 -6 pedagoških ur.