Demenca - temeljni odnos

Izhodišča

Medosebne odnose ne vzpostavljamo samo na besedni ravni komunikacije, temveč poudarjeno tudi na nebesedni ravni zlasti pri osebah z napredovalo demenco, ko besede začnejo izgubljati svojo obliko in pomen. Temeljni odnos daje poseben pomen iskanju kontakta s sočlovekom in dojemanje njegove edinstvenosti in neponovljivosti z upoštevanjem njegove biografske zgodbe.

Glavni namen temeljnega odnosa je vzpostavljanje naklonjenega in spoštljivega medčloveškega odnosa z uporabo empatije.

Ciljne skupine

 • Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Vodstvo domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.
 • Svojci oseb z demenco.

Namen

Seznaniti slušatelje z osnovami demence, s pomenom zgodnjega prepoznavanja ter vzroki vedenjskih, čustvenih in telesnih sprememb ter z nekaterimi oblikami nemedikamentoznega zdravljenja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

 • Koncept in načela Inovativne validacije.
 • Cilji pristopa skozi Inovativno validacijo.
 • Oblike validiranja.
 • Vzpostavljanje človeškega kontakta, skozi empatijo dojemanje in zaznavanje edinstvenosti človeka.
 • Graditev zaupanja: pomen očesnega kontakta, dotikov in vrste dotikov, uporaba bližine ter distance.
 • Senzorne izgube, ki vplivajo na zaznavanje in otežkočajo dobro komunikacijo, različni tipi zaznavanja in izražanja.
 • Sprejemanje osebe z demenco in uspešna komunikacija.
 • Razumevanje hierarhije, potrebno razumevanje poskusov oseb z demenco po zagotavljanju njihovih lastnih potreb.
 • Izgube kot glavni problem starejših oseb, njihove posledice in možnosti kompenzacije.
 • Eriksonova teorija življenjskih nalog in stadijev.
 • Vpliv življenjske zgodbe na delovanje in socialne interakcije oseb z demenco, uporaba simbolov in ritualov.
 • Vaje in delo v skupinah.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.