Demenca - psihosocialni vidik

Izhodišča

Predavanje predstavi celovit psihosocialni pogled na demenco in izpostavi pomen psihosocialnega delovanja kot najpomembnejšega področja za zagotavljanje relativnega zadovoljstva oseb z demenco in preprečevanje nesporazumov v komunikaciji z drugimi osebami.

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

Poudariti pomen ravnovesja med negovalno in psihosocialno komponento pri delu z osebami z demenco, omogočiti osnovna znanja za boljše razumevanje potreb po psihosocialnem delu ter posredno pospešiti razvoj nege v ustanovah iz tradicionalnega pristopa v odnosni koncept nege sprejemanja in spoštovanja.

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Predavanje daje poudarek na zagotavljanju psiholoških potreb oseb z demenco ter predstavi oblike pozitivnega dela z osebami z demenco za zagotavljanje dobrega počutja le-teh. V nadaljevanju opozarja na napake pri delu, ki se jih morda v delovnem vsakdanjiku niti ne zavedamo. Te napake pogosto motijo sožitje med ljudmi v ustanovi, pospešujejo propad oseb z demenco in vodijo v izgorevanje in nezadovoljstvo pri negovalnem kadru.

Poseben poudarek namenja temeljnemu odnosu do oseb z demenco in na kratko predstavi validacijo kot obliko temeljnega razumevanja oseb z demenco.

Časovni obseg

7 pedagoških ur.