Vsebina

Program je razdeljen na dve vsebinski področji ali modula: teoretična izhodišča in vsebine, ki so povezane z izvajanjem bazalne stimulacije. Sprva se udeleženci seznanijo s komunikacijskimi vidiki in vidiki nudenja informacij pri konceptu bazalne stimulacije, o pomenu celostnega razvoja in stopnjah senzoričnega razvoja, pomenu dražljajev na ugodno psihofizično počutje in o pomenu dotikov. Zmedenost pri ljudeh, ki živijo v institucijah ni nujno posledica organskih sprememb v možganih. Načini vedenja, ki se pojavljajo v stanjih zmedenosti lahko pomenijo poskus človeka, da bi se prilagodil novi in zanj nerazumljivi situaciji.

Nadalje se bodo udeleženci seznanili z vsebinami, povezanimi s praktičnim izvajanjem koncepta bazalne stimulacije, kot so: konstantnost dotika, intenzivnost stika, ritem gibanja, varnost dotika, vaje izvajanja dobrega dotika, vaje izvajanja učinkovite ročne masaže, vaje poživljajočega, pomirjujočega delnega umivanja in umivanja celega telesa ter teme iz stimulacije čutil (na področju vida, sluha, okusa).