Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo dali v verificikacijo in točkovanje Komisiji za izobraževanje in usposabljanje pri Socialni zbornici Slovenije.