Ciljne skupine

Program je namenjen:

  • strokovnim delavcem in sodelavcem na področju nege in oskrbe,
  • delovnim terapevtkam/om,
  • fizioterapevtkam/om.