Skupinski coaching za direktorje

Izhodišče

V letu 2017 smo začeli s skupinskim coachingom za direktorje, ki ga vodi ddr. Silvia Dirnberger Puchner. Ideja je nastala med prisotnimi direktorju na seminarju o coachingu, ki ga je imela ddr. Silvia Dirnberger Puchner. Zaradi dodatnega povpraševanja smo v lanskem letu oblikovali drugo skupino. Imamo že nekaj kandidatov za tretjo skupino, ki bo začela delovati, ko se zbere zadostno število kandidatov.

Cilj

Pri skupinskem coachingu se zberejo posamezniki s skupnim interesom (v našem primeru učinkovito in uspešno vodenje), njihovi cilji pri tem pa so različni. Udeleženci se učijo na svojih primerih in na primerih drug drugega.

Ciljna skupina

Direktorji socialno varstvenih ustanov

Časovni obseg

Skupina se srečuje približno dvakrat letno po 2 uri.

Število udeležencev

8

Izvajalka

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner

Termin in kraj

Približno 2x letno po dogovoru