Gradimo povezanost: delavnice za krepitev odnosov in sodelovanja v ustanovi

Izhodišče

Pomanjkanje kadra, visoka stopnja bolniških odsotnosti, občutek, da so pomagajoči poklici premalo cenjeni in finančno ovrednoteni, so problemi, ki prispevajo k širjenju splošnega nezadovoljstva ter krepitvi občutka utrujenosti in preobremenjenosti med zaposlenimi. Zato postaja izjemno pomembno, da se sistematično deluje na ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja, ki prispeva k izboljšanju sodelovanja, komunikacije, pozitivne naravnanosti in učinkovitosti. Takšno okolje spodbuja izboljšanje medosebnih odnosov, zmanjšuje stres ter prispeva k boljšemu duševnemu zdravju zaposlenih.

Cilj

Cilj izobraževalnih delavnic je okrepiti medsebojne odnose, graditi zaupanje in povečati učinkovitost komunikacije in sodelovanja med zaposlenimi.

Način izvedbe

Ponujamo dve različni možnosti:

  1. Klasična predavanja s praktičnimi elementi:

Predavanja/delavnice bodo temeljile na vnaprej določenih temah, obogatenih z interaktivnimi vajami.

S tem pristopom bomo spodbudili izboljšanje timskih veščin in ustvarjanje bolj povezanega delovnega okolja.

2. Ciljno usmerjene delavnice na podlagi predhodnih individualnih pogovorov:

Ta pristop vključuje predhodne individualne pogovore z direktorico in petimi zaposlenimi v domu.

Na podlagi teh pogovorov bomo oblikovali delavnice, prilagojene specifičnim težavam, ki jih zaposleni zaznavajo.

S tem bomo nagovorili dejanske izzive v vašem delovnem okolju.

Druga možnost omogoča bolj individualni pristop in prilagodljivost vsebine delavnic glede na potrebe vašega kolektiva.

Vsebina

V primeru klasičnih predavanj s praktičnimi elementi ponujamo izbor tem, med katerimi lahko izbirate posamezne ali pa vse (1 tema obsega eno srečanje v trajanju 4 pedagoških ur):

  • Psihološko ozadje uspešne komunikacije
  • Tehnike učinkovitega komuniciranja, asertivnost in reševanje konfliktnih situacij
  • Timsko delo (razvoj timskih veščin in zaupanja)
  • Krepitev osebne odgovornosti in pozitivne naravnanosti pri delu
  • Sočutje do sebe in skrb zase

Pri ciljno usmerjenih delavnicah na podlagi predhodnih individualnih pogovorov bovsebina delavnic oblikovana šele po temeljitih pogovorih s šestimi zaposlenimi iz različnih delovnih področij (vključno z direktorjem/ico). Izvajalka bo na ta način pridobila vpogled v specifične potrebe in izzive ter oblikovala vsebino, prilagojeno potrebam vašega kolektiva, z namenom ustvarjanja maksimalnega učinka in koristi za celotno organizacijo.

Ciljna skupina

Delavnice so primerne za vse zaposlene vključno z vodji. Skupino sestavite skladno s presojo vodstva.

Izvajalka

Taja Borštnar je univ. dipl. soc. delavka, integrativna psihoterapevtka, IMAGO facilitatorka in edukantka seksualne psihoterapije.

Časovni obseg

Klasična predavanja s praktičnimi elementi: eno predavanje/delavnica traja 4 pedagoške ure, izmed 5 ponujenih vsebin sami izberete vsebine in število predavanj/delavnic.

Ciljno usmerjene delavnice na podlagi predhodnih individualnih pogovorov: Število srečanj se bo določilo naknadno, po identifikaciji vsebin skozi prehodne pogovore, pričakovano pa je, da se bo gibalo med 3 in 5.

Število udeležencev

20

Termin in kraj

Program izvajamo v ustanovi. Termine določimo po potrditvi ponudbe.