Osebnostni stili in osebnostne motnje ter njihov vpliv na socialne interakcije

Izhodišča

Kaj so tipi osebnosti? Kakšni tipi osebnosti obstajajo? Zakaj so tipi osebnosti pomembni in kako je lahko znanje o različnih značilnostih koristno v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu?

Naša osebnost je osnova za medčloveške odnose. Tvori jo »skupek osebnih lastnosti človeka«. Vpliva na to, kako se obnašamo, kakšna čustva čutimo in kakšen odnos do življenja nas vodi. Sestavljen je iz našega temperamenta in značajskih lastnosti ter se razvija tekom našega življenja.

Čeprav ima vsak posameznik individualno osebnost, obstajajo nekatera osnovna načela, ki se imenujejo tipi osebnosti. Spoznavanje le-teh nam pomaga v vsakdanjem življenju in še posebej pri delu: razširi naše zavedanje o lastnem vedenju in vedenju drugih. Če poznamo tip osebnosti svojega sogovornika/sodelavca, lahko bolje ocenimo, kako se bo obnašal v določenih situacijah.

Na seminarju bomo obravnavali tudi osebnostne motnje in z njimi povezane socialne in čustvene težave ter kako ravnati z ljudmi, pri katerih jih prepoznamo.

Ciljne skupine

Vodilni in vodstveni delavci, strokovni delavci in sodelavci. 

Cilj seminarja

  • Prepoznati svoj osebnostni stil in tako bolje razumeti nekatere (re)akcije.
  • Bolje boste lahko razvrstili (destruktivno) vedenje drugih ljudi in se naučili, kako se nanj odzvati konstruktivno in pomirjevalno.

Vsebina

  • Kako so se oblikovali naši osebnostni stili
  • Analiza lastnega osebnostnega stila (individualno delo)
  • Značilna področja osebnostnega stila/motnje
  • Možne težave v socialni interakciji posameznih delov osebnosti/osebnostnih stilov/osebnostnih motenj

Predavateljica

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner

Časovni obseg

2 dni, 13 pedagoških ur

Datum in kraj

9. – 10. oktober 2023, lokacija bo znana naknadno.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.