Izobraževalni program za procesne vodje modela kakovosti E-Qalin je bil zelo dobro pripravljen. Ob obširni literaturi in podani teoriji sem hitro dojel koncept E-Qalina in njegove prednosti v praksi. Všeč mi je bilo, da smo teorijo lahko preizkusili tudi na konkretnih primerih pri samih vajah oziroma na delavnicah. Kot zelo pozitivno bi ocenil tudi delo v manjših skupinah ter programsko podporo sistema E-Qalin.˝

Črtomir Rosić
ZUDV Dornava