Izobraževanje za moderatorje je bil intenzivna izkušnja sodelovanja in učenja v skupini. Teoretičnim predstavitvam principov moderiranja je sledilo dobro načrtovano in po zahtevnosti stopnjevano skupinsko delo, kjer je bil vsak udeleženec aktiven. Na svoji koži smo preživljali različne situacije in zaplete pri moderiranju in ob tem tudi spoznavali sebe. Izobraževanje je v celoti uresničilo moja pričakovanja in rada se spominjam doživetega.

Maja Štante Vouk