Na predavanju smo se naučili tehnike moderiranja. Tako smo pridobili nova znanja, katera lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Pri našem poklicu dajejo oporo pri komunikaciji z svojci in stanovalci. Kot vodja ZNO sedaj lažje vodim mesečne sestanke z zaposlenimi, saj imam oporo, ter podajam delavcem možnost komunikacije, izražanje mnenj predlogov in pripomb, ter usmerim delavce, da znajo razmišljati in izražati svoje mnenje.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, pestro, ter predstavljeno na praktičnih primerih.

Katja Romih
vodja ZNO, Špesov dom Vojnik