S programom sem pridobila vpogled v filozofijo E-Qalina, ki temelji na spoštovanju in priznavanju pomembnosti vseh, poslušanju, upoštevanju in dobri komunikaciji z namenom dviga kakovosti življenja uporabnikov naših storitev, delavcev ter širše. Naučila sem se usmerjati pogovor skupine, prisluhniti, povzemati in razjasnjevati mnenja, spodbuditi tihe člane in motivirati k izražanju predlogov, vse skupaj pa doprinese k boljšim odnosom, učinkovitejši komunikaciji in trudu vsakogar k doprinosu v organizaciji do skupnega cilja. Znanja so prav tako uporabna doma kot drugod v skupnosti.

Vesna Hojan
dipl. fiziot., samostojna svetovalka