Izobraževanje za moderatorje

Namen

Usposobiti udeležence, da bodo znali oblikovati in uspešno voditi skupine za kakovost, od oblikovanja načrtov do njihove uresničitve.

 • Pri udeležencih skupin za kakovost oblikovati samozavest in občutek varnosti.
 • Usposobiti udeležence za učinkovito reševanje težav, ki lahko nastanejo pri delu skupin za kakovost (npr. napetosti, konflikti …).

Ciljne skupine

Seminar je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem domov za starejše, posebnih socialnih zavodov, socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje, varstveno delovnih centrov ter centrov za socialno delo.

Vsebina

 • Predstavitev modela E-Qalin
 • Predstavitev izvajanja modela E-Qalin
 • Metode in tehnike za učinkovito vodenje skupin za kakovost v okviru E-Qalina
 • Vizualizacija kot pripomoček pri uspešnem delu s skupino
 • Kako zagotoviti uspešno delo v skupini
 • Spodbujanje skupinske aktivnosti in ustvarjalnosti
 • Vloga moderatorja pri reševanju konfliktov
 • Odkrivanje konfliktov in njihovo obvladovanje
 • Konflikti v organizaciji in razvojnih procesih
 • Konflikt kot signal za spremembe
 • Predstavitev software-a za E-Qalin

Časovni obseg programa

Izobraževanje za moderatorje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah (pri vajah).

Število udeležencev

20 – 25

Izvajalka

Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

Termina in kraja seminarjev

 1. termin: 3. – 5. 4. 2024, Hotel Convent, Ankaran
 2. termin: 17. – 19. 4. 2024, Hotel Paka, Velenje

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

Na svoji koži smo preživljali različne situacije in zaplete pri moderiranju in ob tem tudi spoznavali sebe. Izobraževanje je v celoti uresničilo moja pričakovanja in rada se spominjam doživetega.

Maja Štante Vouk

Več >>>

Naučila sem se usmerjati pogovor skupine, prisluhniti, povzemati in razjasnjevati mnenja, spodbuditi tihe člane in motivirati k izražanju predlogov, vse skupaj pa doprinese k boljšim odnosom, učinkovitejši komunikaciji …

Vesna Hojan
dipl. fiziot., samostojna svetovalka

Več >>>

Kot vodja ZNO sedaj lažje vodim mesečne sestanke z zaposlenimi, saj imam oporo, ter podajam delavcem možnost komunikacije, izražanje mnenj predlogov in pripomb, ter usmerim delavce, da znajo razmišljati in izražati svoje mnenje.

Katja Romih
vodja ZNO, Špesov dom Vojnik

Več >>>