PROGRAMSKA OBLIKA

Enodnevna konferenca

CILJ

Namen vsakoletne enodnevne konference E-Qalin je posredovati informacije o razvoju modela E-Qalin, izmenjati izkušnje in primere dobre prakse uvajanja ter izvajanja modela.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Ni omejeno.

TERMIN

Konference v 2021 ne bomo organizirali.