Umetnost moderiranja: spodbujanje širokega in vključujočega razmišljanja

Izhodišče

Lansko leto smo izvedli uspešno delavnico na temo kreativnega razmišljanja v skupinah za kakovost, ki je med udeleženci doživela izjemno pozitiven odziv. Letos nadaljujemo s serijo izobraževanj za moderatorje, tokrat z svežimi vsebinami.

Za vas smo pripravili interaktivno in vsebinsko bogato delavnico, ki bo poglobila moderatorjeve spo-sobnosti vodenja srečanj, spodbujanja kreativnega razmišljanja ter gradnje inkluzivnega okolja za konstruktivno sodelovanje.

Vsebina

  • KAJ: Orodja za postavljanje vprašanj: Tehnike za lažje pridobivanje več vhodnih podatkov 
  • KDO: Orodji za raziskovanje in spoznavanje drugega: Tehnika za večanje razumevanja in empatije do drugega
  • O ČEM: Orodje za raziskovanje izziva oz. fokusnega stavka: Tehnika za preučevanje izziva z najrazličnejših zornih kotov ter pridobivanje odskočnih desk do svežih idej
  • KAKO: Metoda vrednotenja: Sistematično in celovito presojanje idej glede na njihovo izvedljivost

Ciljne skupine

Moderatorji skupin za kakovost.

Časovni obseg programa

8 pedagoških ur

Število udeležencev

Do 30.

Izvajalka

Mag. Nastja Mulej, magistra komunikologije, univ. dipl. ekon. in univ. dipl. soc., specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti pri delu.

Termin in kraj seminarja

3. 10. 2024, hotel Paka, Velenje

Verifikacija programa

Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije