Spodbujanje kreativnega razmišljanja v skupinah za kakovost

Izhodišča

V ustanovah, ki upravljajo kakovost z modelom E-Qalin, se po nekaj letih tipično pojavi upad idej za izboljšave v skupinah za kakovost. Delno je to posledica dejstva, da je ustanova v teh letih uvedla že veliko izboljšav in naslovila v skupinah izpostavljene probleme.

Vendar prostor za izboljšave vedno obstaja. Pri tem se poraja vprašanje, kako lahko moderator pri članih skupine za kakovost spodbudi razmišljanje in razpravo tudi takrat, ko imajo vtis, da je neko področje v ustanovi zgledno urejeno in izboljšave niso potrebne?