Kako E-Qalin iz birokratskega bremena spremeniti v orodje za vključujoče, ciljno, razvojno vodenje zavoda?

Izhodišče

Prepogosto se zgodi, da so sistemi kakovosti ločeni od sistema vodenja in upravljanja zavoda. Vsebinsko, organizacijsko, kadrovsko ali/in informacijsko.

To pomeni, da sistem kakovosti v organizaciji povzroča nepotrebno dodatno porabo časa, denarja, energije.

Po začetnem entuziazmu uvajanja in prvem pridobljene certifikatu, lahko E-Qalin postane v organizaciji “sam sebi namen” in v očeh zaposlenih, vodstva le dodatno birokratsko breme za ohranjanje certifikata.

Vsebina

Na praktičnem seminarju boste spoznali, kaj je potrebno storiti, da E-Qalin ohrani svoj smisel v očeh vseh deležnikov vaše organizacije, predvsem pa zaposlenih in samega vodstva. Spoznali boste, kako E-Qalin v vašem zavodu čim bolj integrirati s strateškim in operativnim sistemom vodenja tako, da postane uporabno orodje za vključujoče, ciljno, razvojno vodenje in upravljanje zavoda.

Ciljne skupine

Direktor, vodja kakovosti in ostali procesni vodje

Časovni obseg programa

7 pedagoških ur

Število udeležencev

Do 20

Izvajalka

Dr. Špela Režun

Termin in kraj

  1. 11. 2023, A hotel

Verifikacija programa

Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.